Normele de aplicare a Contractului – cadru in 2013 in sistemul asigurarilor sociale de sanatate Răspunde


mx33C1In MO nr. 174/29.03.2013 a fost publicat Ordinul comun al Ministerului Sanatatii si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului- cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anii 2013-2014.  More…