Contractul – cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale pentru anii 2013 – 2014 a fost aprobat prin Hotarare de Guvern Răspunde


mx327DIn MO nr. 166/28.03.2013 a fost publicata HG nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului – cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013 – 2014. Hotararea de Guvern va intra in vigoare la data de 1 aprilie 2013. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate va elabora normele de aplicarea Contractului- cadru, in temeiul art. 217, alin(5) din Legea nr. 95/2006. Proiectul de ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a Contractului – cadru se afla deja in dezbatere publica pe site-ul oficial al institutiei ( http://www.cnas.ro).

Potrivit noului Contract – cadru, furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitati clinice, paraclinice, specialitate clinica reabilitare medicala si medicina dentara, care au contract incheiat cu casele de asigurari de sanatate, pot sa incaseze de la asigurati : More…