Din 2014 se va plati contributia de asigurari sociale de sanatate pentru chirii Răspunde


taxe 1Ordonanta nr. 88/18.09.2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative a fost publicata in MO nr. 593/20.09.2013. Actul normativ aduce modificari Codului fiscal cu privire la persoanele care obtin venituri din chirii, si anume acestea vor plati din 1 ianuarie 2014 contributii de asigurari sociale de sanatate – CASS . Plata CASS-ului va fi limitata la 5 salarii medii brute. Potrivit noilor reglementari impuse de Ordonanta de Urgenta “au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii si la cel de asigurari sociale de sanatate persoanele care realizeaza  venituri din cedarea folosintei bunurilor”. More…

S-a extins lista specialistilor IT scutiti de la plata impozitului pe venit Răspunde


mx36E6In MO nr. 575/10.09.2013 a fost publicat Ordinul comun al Ministerului Muncii, Ministerului pentru Societatea Informationala si Ministerului de Finante nr. 539/225/1479/2013 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator. Astfel s-a extins lista IT-istilor care beneficiaza de scutire de impozit pe venit conform articolului nr. 55, alin. (4), lit. l) din Codul fiscal, in situatia in care se angajeaza in cadrul unui departament de informatica. Pana in prezent lista cuprizand specializarile in domeniul IT cuprindea 6 pozitii, potrivit Ordinului Ministerului Muncii nr. 250/2004, si anume: More…

Redirectionarea a 2% din impozitul pe salarii sau venit – termen limita 27 mai Răspunde


mx3638Pana pe data de 27 mai 2013, inclusiv, se poate depune formularul 230 ” Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ”. More…