Impozitul forfetar va functiona de la 01.01.2014 Răspunde


taxIn Romania va functiona , incepand cu ianuarie 2014, un nou tip de impozit si anume “ IMPOZITUL FORFETAR “ .

Pe site-ul Ministerului de Finante a fost postat in sectiunea Transparenta decizionala  , propunerea de modificare a Codului fiscal prin care se introde noul Titlu IV (2) “ Impozitul forfetar “ .

In cazul impozitului pe profit si impozitul pe venitul microinteprinderilor se introduc corelari cu noul capitol prin introducerea de dispozitii de eliminare a persoanelor juridice care aplica impozitul forfetar  din cadrul acestora, cat si de reguli de stabilire a perioadei de recuperare a pierderii fiscale in situatia in care contribuabilul a avut ani fiscali in care a platit impozit forfetar  si reguli pentru aplicarea sistemului de plata anuala cu plati anticipate a impozitului pe profit un cazul contribuabililor care au fost platitori de impozit forfetar.

Impozitul forfetar se va aplica pentru persoanele juridice romane din sectorul întretinerii si repararii autovehiculelor, turistic, restaurante si alimentatie publica .

 Contribuabili pentru care se aplica acest impozit :

  • sunt persoane juridice române care desfasoară activitati principale în domeniile serviciilor de cazare si alimentatie publică: hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri – cafenele – coduri CAEN: 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629 si 5630 si în domeniul întresinerea si repararea autovehiculelor (cod CAEN: 4520);
  • au realizat o cifra de afaceri anuala neta de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii financiare aprobate;
  • ponderea veniturilor obtinute în anul precedent din desfasurarea activitatilor cu codurile CAEN vizate în total venituri, este de peste 70%;
  • au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250;
  • nu se afla în dizolvare, potrivit legii.

Bază impozabilă- impozitul forfetar anual este calculat pe baza formulelor stabilite distinct pentru fiecare domeniu în parte . Noile modificari aduc precizari cu privire la modul de calcul si cuantumul coeficientilor.

De exemplu pentru :

CAEN 4520 „Întretinerea si repararea autovehiculelor”, se calculeaza astfel:

Impozit forfetar anual/unitate = 12*(s*A+z*A+t*A+m*A+v*A), unde:

12 – numarul de luni

s – coeficient activitati de spalatorie auto

z – coeficient activitati de vopsitorie

t – coeficient activitati de tinichigerie

m – coeficient activitati de mecanică si ITP

v – coeficient activităţi de vulcanizare

A – suprafara în care se desfasoara activitatea (m2)

Unitate = locarie de desfasurare a activitatilor

CAEN 5630 – „Baruri si alte activitati de servire a bauturilor”, se calculeaza astfel:

Impozit forfetar anual = k*(x + y*q)*z, unde:

k – 900, valoarea impozitului standard (lei)

x – variabila în functie de rangul localitătii

y – variabila în functie de suprafata utila a locatiei

q – 0,9 coeficient de ajustare pentru spaţiu tehnic

z – coeficient de sezonalitate

CAEN  5510 – „Hoteluri si alte facilitati de cazare”,

             5520 – „Facilitati de cazare pentru vacante şi perioade de scurta durata”,

             5530 –„ Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”,

             5590 – „Alte servicii de cazare”, se calculează astfel :

Impozit forfetar anual/unitate = k*y, unde:

k – valoarea impozitului standard (lei)

y – numărul de locuri cazare pe unitate

Vedeti aici :  proiect_Lege forfetar_IMM_

Lasă un răspuns

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Schimbă )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Schimbă )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Schimbă )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Schimbă )

Connecting to %s