27 mai 2013 – Termen limita pentru depunerea formularului 200″Declaratie privind veniturile realizate din Romania” Răspunde


mx3603DPana pe data de 27 mai contribuabilii – persoane fizice, care realizeaza in mod individual sau intr-o forma de asociere venituri in bani si/sau in natura din Romania, au obligatia depunerii la organul fiscal competent a formularul 200 pentru veniturile din anul 2012.

Veniturile in bani si/sau natura trebuie sa provina din urmatoarele activitati:

a) Activitati independente :

 • activitati comerciale ( fapte de comert, prestari servicii );
 • drepturi de proprietate intelectuala (brevete de inventie, desene si modele, monstre, marci de fabrica si de comert…);
 • profesii libere ( avocat, notar, auditor financiar, expert contabil…);
 • venituri realizate de catre o persoana dintr-o activitate desfasurata intr-o forma de organizare cu personalitate juridica (SPRL).

Nu depun declaratia persoanele fizice pentru care impozitul retinut de platitorii de venituri este final, la optiunea contribuabilului; persoanele fizice care in anul de raportare, au realizat venituri din actiitati independente impuse pe baza de norma de venit, exceptand persoanele care au depus declaratie de venit estimativ in decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii.

b) Cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, realizate in calitate de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal( arenda), pentru care venitul net se determina in sistem real. Cei care obtin venituri din mai multe surse completeaza declaratia pentru fiecare sursa de venit.

Persoanele fizice care nu depun declaratia sunt acele care, in anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria prevazuta in contract este stabilita in lei, nu au optat pentru determinarea venitului net in sistem real, si la sfarsitul anului anterior nu indeplinesc conditiile pentru calificarea veniturilor in categoria celor din activitati independente, pentru care platile anticipate cu titlu de imozit sunt egale cu impozitul anual datorat, si impozitul este final.

c) Activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real:

 • venituri din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si
  solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat;
 • venituri din cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor;
 • venituri din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea.

Nu depun declaratia persoanele fizice care, in anul de raportare, au realizat venituri din activităti agricole cu impunere finala, din valorificarea produselor agricole obtinute după recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati pentru utilizare ca atare, potrivit art. 74, alin 4/Codul fiscal.

d) Transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise. Declaratia este depusa de catre persoanele fizice care, in anul de raportare, au realizat castiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise si au obligatia stabilirii castigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

e) Operatiuni de vanzare‐cumparare de valută la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. Declaratia este depusa de catre persoanele fizice care, in anul de raportare, au realizat castiguri/pierderi din operatiuni de vanzare ‐ cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si au obligatia stabilirii castigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

Formularele se completează de catre contribuabili sau de catre imputerniciţii acestora potrivit dispoziţiilor OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, inscriind cu majuscule, citet si corect datele prevazute de formular. Formularul se depune, insotit anexele completate, daca este cazul, in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire precum si on-line, in cazul in  care contribuabilii dispun de un certificat digital calificat, conform prevederilor legale.

Declaratia se completeaza in doua exemplare, originalul depunandu- se la:

1.  organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în Romania;

2.  organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al imputernicitului sau curatorului fiscal, dupa caz, in cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în Romania, pentru urmatoarele categorii de venituri:

 • venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
 • venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului fiscal;
 • venituri din investitii reprezentand castiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societătilor inchise;
 • venituri din investitii reprezentand castiguri/pierderi din operatiuni de vanzare – cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

3. organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fara domiciliu fiscal in Romania care realizează venituri, altele decat cele prevazute la punctul 2.

Lasă un răspuns

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Schimbă )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Schimbă )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Schimbă )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Schimbă )

Connecting to %s