Normele de aplicare a Contractului – cadru in 2013 in sistemul asigurarilor sociale de sanatate Răspunde


mx33C1In MO nr. 174/29.03.2013 a fost publicat Ordinul comun al Ministerului Sanatatii si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului- cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anii 2013-2014. 

Prevederile prezentului ordin intra in vigoare incepand cu data de 1 aprilie 2013. Tot astazi a intrat in vigoare HG nr. 124/2013 privind aprobarea Programelor nationale de sanatate pentru anii 2013 si 2014 precum si structura si obiectivele acestora. Programele nationale de sanatate se finanteaza de la bugetul Mnisterului Sanatatii, din bugetul de stat si din venituri proprii, precum si din alte surse, inclusiv donatii, sponsorizari, in conditiile legii. Normele de aplicare a Programelor nationale au fost aprobate prin Ordinul nr.190/2013, emis de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate din 29 martie 2013.

Programele nationale de sanatate sunt un ansamblu de activitati si servicii instituite prin lege pentru a preveni si trata anumite boli cu consecinte grave pentru sanatatea populatiei. Sumele aferente programelor nationale curative se aloca in baza contractelor negociate cu furnizorii de medicamente  si materiale de catre casele de asigurari de sanatate judetene, respectiv Municipiul Bucuresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti.

Printre programele finantate de Ministerul Sanatatii amintim :

  • Programele nationale de boli transmisibile : programul national de imunizare ; programul national de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare; programul national de prevenire, supraveghere  si control al infectiei HIV; programul national de prevenire, supraveghere si control al tuberculozei etc;
  • Programul  national de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viata si munca;
  • Programul national de securitate transfuzionala;
  • Programul national de boli netransmisibile etc.

Printre programele finantate din Fondul National Unic de Asigurari Sociale amintim:

  • Programul national de boli cardiovasculare;
  • Programul national de oncologie;
  • Programul national de diabet zaharat;
  • Programul national de tratament al bolilor neurologice etc.

Lasă un răspuns

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Schimbă )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Schimbă )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Schimbă )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Schimbă )

Connecting to %s