Registrul de evidenta fiscala – modificari privind completarea acestuia Răspunde


mx31C3Registrul de evidenta fiscala este prevazut de OMFP nr. 870/2005 care prevede faptul ca, acei contribuabili care sunt inregistrati ca platitori de impozit pe profit, sunt obligati sa intocmeasca Registrul de evidenta fiscala, care are ca scop inscrierea tuturor informatiilor care au stat la baza determinarii profitului impozabil si la calculul impozitului pe profit din declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat. Informatiile completate in ordine cronologica trebuie sa corespunda cu operatiunile fiscale si cu datele privind impozitul pe profit din declaratie.

Acelasi ordin prevede si faptul ca operatiunile inregistrate in Registrul de evidenta fiscala raman la latitudinea contribuabilului, in functie de specificul activitatii si de necesitatile proprii ale acestuia.

Ordonanta nr.8/2013 a adus modificari Codului fiscal la art. 19, in ce priveste completarea Registrului de evidenta fiscala, introducand un nou alineat(alin. 6) care prevede ca : persoanele platitoare de impozit de profit au obligatia de a trece in Registrul de evidenta fiscala, in scopul determinarii impozitului pe profit,  veniturile impozabile obtinute din orice sursa, intr-un an fiscal, precum si cheltuielile efectuate cu acestea, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare potrivit art. 21. 

Proiectul de HG pentru completarea si modificarea Normelor de aplicare a Codului fiscal, aflat in dezbatere publica, face unele lamuriri referitoare la continutul acestui registru incepand cu 1 februarie, si anume : ” Pentru determinarea profitului impozabil contribuabilii sunt obligaţi să întocmească un registru de evidenta fiscala, tinut in forma scrisa sau electronica, cu respectarea Legii contabilităţii nr.82/1991, …… În registrul de evidenţă fiscală trebuie înscrise veniturile impozabile realizate de contribuabil, din orice sursă într-un an fiscal, potrivit art.19 alin.(1) din Codul fiscal, cheltuielile efectuate în scopul realizării acestora, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, potrivit art.21 din Codul fiscal, precum şi orice informaţie cuprinsă în declaraţia fiscală, obţinută în urma unor prelucrări ale datelor  furnizate de înregistrările contabile. Evidenţierea veniturilor impozabile şi a cheltuielilor aferente, se efectuează pe natură economică, prin totalizarea acestora pe trimestru şi/sau an fiscal” - pct 15 /Norme de aplicare Cod fiscal.

In prezent punctul 15 din Norme are urmatorul continut:  “Pentru determinarea profitului impozabil contribuabilii sunt obligaţi să întocmească un registru de evidenţă fiscală, într-un singur exemplar, compus din cel puţin 100 de file, ţinut în formă scrisă sau electronică. Completarea se face în ordine cronologică, iar informaţiile înregistrate trebuie să corespundă cu operaţiunile fiscale şi cu datele prezentate în declaraţiile de impunere. Registrul de evidenţă fiscală se completează în toate situaţiile în care informaţiile cuprinse în declaraţia fiscală sunt obţinute în urma unor prelucrări ale datelor furnizate din înregistrările contabile. Modul de completare a registrului de evidenţă fiscală este la latitudinea fiecărui contribuabil, în funcţie de specificul activităţii şi de necesităţile proprii ale acestuia. Acestea se referă la: calculul dobânzilor şi al diferenţelor de curs valutar deductibile fiscal, amortizarea fiscală, reduceri şi scutiri de impozit pe profit, evidenţa fiscală a vânzărilor cu plata în rate, valoarea fiscală în cazul efectuării operaţiunilor prevăzute la art. 27 din Codul fiscal, alte asemenea operaţiuni.”

Contribuabilii nou-infiintati vor achizitiona registrul in termen de 30 de zile de la data inregistrarii . Contribuabilii care nu mai indeplinesc conditiile de platitori de impozit pe veniturile microinteprinderilor vor procura Registrul in termen de 30 de zile de la data de la care au devenit platitori de impozit pe profit.

Documentul se obtine contra cost de la organul fiscal in a carui raza isi domiciliul fiscal contribuabilul pe baza unei cereri insotita de certificatul de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

Lasă un răspuns

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Schimbă )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Schimbă )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Schimbă )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Schimbă )

Connecting to %s