Impozit si contributii pentru dividende 4


Conform prevederilor Codului fiscal la art 65 (1) veniturile din investitii se stabilesc in baza art 66 si cuprind urmatoarele categorii de venituri :
a) dividende;
b) venituri impozabile din dobânzi;
c) câştiguri din transferul titlurilor de valoare definite potrivit prevederilor art. 7;
d) venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare;
e) venituri din lichidarea unei persoane juridice.

La art art 65(2) sunt precizate veniturile neimpozabile din aceasta categorie .

Impozitarea veniturilor din dividende :

Societatea are obligatia retinerii la sursa a impozitului pe venit in cota de 16% in situatia primirii dividendelor de catre o persoana fizica romana de la o persoana juridica romana .
Impozitul se declara prin declaratia 100 si achita de catre societate pana la data de 25 a lunii urmatoare platii dividendelor.
Daca profitul a fost repartizat pe dividende, dar acestea nu au fost achitate pana la sfarsitul anului in care au fost repartizate, atunci societatea este obligata sa declare si sa plateasca impozitul pe dividende pana la data de 25 ianuarie a anului urmator efectuarii repartizarii profitului la dividende.
Societatea are obligatia depunerii Declaratiei informative 205 pe beneficiari de venit pana in ultima zi a lunii februarie a anului urmator platii dividendelor.

Contributii sociale:
Persoana fizica care incaseaza dividende are obligata sa declare singura si sa plateasca contributiile de asigurari sociale si de sanatate.

Conform Art 296^27 (1) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se datorează şi de către persoanele care realizează venituri din:

a) cedarea folosinţei bunurilor;
b) investiţii; ( veniturile din dividende si dobanzi sunt considerate venituri din investitii – n.n. )
c) premii şi câştiguri din jocuri de noroc;
d) operaţiunea de fiducie, potrivit titlului III;
e) alte surse, astfel cum sunt prevăzute la art. 78.

(2) Persoanele care nu realizează într-un an fiscal venituri de natura:
• celor menţionate la cap. I (ex: venituri din salarii, venituri asimilate salariilor și venituri din pensii > 740 lei, precum și persoanele aflate sub protecția sau în custodia statului s.a. – n.n. conform  Art 296 (3) ),
• venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj,
• venituri din pensii mai mici de 740 lei, precum şi
• venituri de natura celor menţionate la art.art 296^21 (1) lit. a) – d), g) şi h), art.art 52 (1) lit. b) – d) şi din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e)
au obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate asupra veniturilor prevăzute la alin. (1).

(3) Persoanele care realizează într-un an fiscal venituri de natura celor menţionate la alin. (1) plătesc contribuţia asupra tuturor acestor venituri. Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară.

Stabilirea contributiei ( art 296^28 ):
Contribuţia de asigurări sociale de sănătate prevăzută la art. 296^27 alin. (1) se stabileşte de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuală, pe baza informaţiilor din:

a) declaraţia privind venitul realizat, pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, transferuri de titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise, şi operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen;
b) declaraţia de impunere trimestrială, pentru veniturile din tranzacţii cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise;
c) declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit;
d) evidenţa fiscală, pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, în cazul în care venitul net se stabileşte prin deducerea cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.

ART. 296^29 Baza de calcul
(1) Pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, astfel cum sunt menţionate la art. 61, baza de calcul al contribuţiei este cea prevăzută la art. 62, 62^1 şi 62^2.
(2) Pentru veniturile din investiţii, astfel cum sunt menţionate la art 65 , baza de calcul al contribuţiei este cea prevăzută la art 66 .
(3) Pentru veniturile din premii şi câştiguri din jocuri de noroc, astfel cum sunt menţionate la art. 75, baza de calcul al contribuţiei este cea prevăzută la art. 76.
(4) Pentru veniturile din operaţiunea de fiducie, baza de calcul al contribuţiei este cea prevăzută la art. 42^1.
(5) Pentru veniturile din alte surse, astfel cum sunt menţionate la art. 78, baza de calcul al contribuţiei este, potrivit art. 79, venitul brut realizat.
(6) La determinarea venitului/câştigului anual bază de calcul al contribuţiei sociale de sănătate prevăzute la alin. (1) – (5) nu se iau în considerare pierderile prevăzute la art. 80 şi 80^1.

Sumele reprezentând obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilite prin decizia de impunere anuală se achită în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei.

In concluzie :

Daca o persoana fizica nu obtine venituri din alte surse (salarii, pensii, activitati independente, etc), aceasta va avea obligatia :

 • sa plateasca contributia de asigurari de sanatate in cota de 5,5% din dividendele nete incasate, dar nu mai putin de cota de 5,5% aplicata la un salariu anual minim brut pe tara.
 • Persoanele care realizeaza venituri de natura dividendelor, dar care pana la data de 31 decembrie a anului in curs nu au incasat aceste venituri sau veniturile de acest fel, incasate anual, sunt sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, vor plati contributia anual pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator, calculata la nivelul a 12 salarii minime brute pe tara. Diferentele ramase de achitat, calculate in raport cu dividendele care se platesc dupa data prevazuta pentru plata contributiei, se achita pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a facut plata.

In 2012 salariul minim brut pe tara a fost 700 lei , iar salariul mediu a fost de 2173 lei . De la 01.02.2013 salariul minim va fi 750 lei .

4 comments

 1. Va rog sa-mi spunti daca am inteles bine urmatorea situatie:
  -daca o persona fizca este pensionar si salarit (venitul acestea depaseste salariul mediu pe tara) iar de la alta scietate primeste dividente pentru care plateste impozit-nu este obligat sa plateasca contributia de sanatate.

  • Da ati inteles foarte bine.
   Daca o persoana care realizeaza intr-un an fiscal, venituri din pensie dar si venituri din dividende ( ”investitii” – cf. art.296/27 alin.1 lit.b din codul fiscal ), ea nu este obligata la plata contributiei de asigurari de sanatate dupa cum urmeaza:
   – daca pensia este mai mica de 740 lei ptr. ca se incadreaza la exceptia prev. de art.296/27 alin.2 teza a 3 a din codul fiscal, respectiv: ”Persoanele care nu realizează într-un an fiscal venituri de natura …….., ………….., venituri din pensii mai mici de 740 lei, …………………………. au obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate asupra veniturilor prevăzute la alin. (1).”
   – daca pensia este mai mare de 740 lei ptr. ca se incadreaza la exceptia prev. de art.297/27 alin.2 teza 1 din codul fiscal, respectiv ”Persoanele care nu realizează într-un an fiscal venituri de natura celor menţionate la cap. I, ……., …….., au obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate asupra veniturilor prevăzute la alin. (1).” , veniturile din pensii mai mari de 740 lei fiind incluse in cele mentionate la cap.I, respectiv in art. 296/3 alin.1 lit.d din codul fiscal.

  • Pentru a identifica dacă este subiect al obligației de plata și la asigurări de sănătate este necesar stabilirea statului persoanei dpdv realizării de venituri pentru care plata contribuției la sănătate face excepție ( de exemplu dacă deține contract de muncă la data stabiliri repartizări dividendelor )

Lasă un răspuns

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Schimbă )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Schimbă )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Schimbă )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Schimbă )

Connecting to %s