Impozitul pe venit – modificari aduse de OG nr.8/23.01.2013 Răspunde


mx3193 Ordonanta de guvern nr.8/23.01.2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, pe langa modificarile aduse impozitului pe veniturile microinteprinderilor, prezentate intr-un articol anterior,  aduce modificari si in urmatoarele domenii: 

Venituri din salarii

1. Includerea in categoria veniturilor din salarii si a oricaror altor sume stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, pe langa sumele care reprezinta salarii, diferente de salarii sau actualizarea acestora cu indicele de inflatie “sume reprezentând salarii, diferente de salarii, dobanzi acordate în legătură cu acestea, precum si actualizarea lor cu indicele de inflatie, stabilite în baza unor hotărari judecătoresti rămase definitive si irevocabile”(pct.25/Ordonanta).

2. Potrivit Ordonantei sunt supuse regulilor de impunere proprii veniturilor din salarii indemnizatia primita de angajati pe perioada delegarii sau detasarii in alta localitate, in tara sau strainatate dar si alte sume de alta natura, pentru partea care depaseste 2,5 ori nivelul legal stabilit prin HG pentru personalul bugetar.Astfel sumele primite de angajati in conditiile legale sau in conditiile prevazute de contractul de munca aplicabil pe perioada detasarii sau delegarii in interes de servici in alta localitate din tara sau de peste hotare, primite sub forma de indemnizatii, alte sume de aceeasi natura, sume acordate pentru transport sau cazare care se incadreaza in limita legala nu sunt supuse impozitarii, in sensul impozitului pe venit. 

3. De asemenea nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile in sensul impozitului pe venit  nici sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activităţi dependente desfăşurate într-un stat străin, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. Insa   fac exceptie veniturile salariale plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România, care sunt impozabile în România numai în situaţia în care România are drept de impunere”.

4. La art. 57, se introduce un nou alineat (2^2) in vederea stabilirii modalitatii de calcul si retinere a impozitului pe veniturile din salarii, diferentelor de salarii, actualizarea acestora cu indicele de inflatie  dar si orice alte sume, stabilite in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile. Impozitul se va calcula si retine la data efectuarii platii, conform prevederilor legale in vigoare la data platii pentru veniturile obtinute in afara functiei de baza. Acesta se vireaza pana in data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite.

Venituri din activitati agricole, sivicultura si piscicultura

1. S-a introdus in categoria veniturilor supuse impozitului pe venit veniturile din activitatile agricole, silvicultura si piscicultura asupra carora se va aplica cota de impozit de 16%.

Sunt considerate, potrivit Ordonantei,venituri din activitati agricole, veniturile obtinute individual sau intr-o forma de asociere din (pct. 29/Ordonanta care modifica art. 71, alin 1/Codul fiscal) :

a) cultivarea produselor agricole vegetale;

b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole si alte asemenea;

c) cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala,in stare naturala.

Veniturile din silvicultura si piscicultura sunt considerate venituri din activitati independente si se supun prevederilor capitolului II “Venituri din activitati independente”, venitul net anual fiind determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla, fiindu-le aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activitati independente pentru care venitul net anual se determina in sistem real.

Potrivit Ordonantei, daca valorificarea produselor enumerate mai sus se face intr-o alta modalitate decat cea naturala, atunci veniturile sunt considerate ca fiind obtinute din activitati independente. Daca pentru aceste produse nu au fost stabilite norme de venit, veniturile obtinute vor fi considerate venituri din activitati independente, venitul net anual fiind stabilit in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea simpla.  Pentru aceste venituri se vor aplica regulile de impunere proprii veniturilor din activitati independente pentru care venitul net anual se determina in sistem real.

Nu sunt considerate venituri impozabile :

  • veniturile obtinute de persoanele fizice din valorificarea in stare naturala a produselor culese sau capturate din flora si fauna salbatica;
  • veniturile stabilite la art 71, alin (1) care nu depasesc o anumita limita prevazuta in prezenta Ordonanta, dupa cum urmeaza:
Produse vegetale Suprafata
Cereale Pana la 2 ha
Plante oleaginoase Pana la 2 ha
Cartof Pana la 2 ha
Sfecla de zahar Pana la 2 ha
Tutun Pana la 1 ha
Hamei Pana la 2 ha
Legume de camp Pana la 0,5 ha
Legume in spatii protejate Pana la 0,5 ha
Leguminoase pentru boabe Pana la 2 ha
Pomi Pana la 1,5 ha
Vie Pana la 1 ha
Flori si plante ornamentale Pana la 0,5 ha
Animale Nr. capete/nr. familii albine
Vaci Pana la 3
Ovine si caprine Pana la 10
Porci Pana la 6
Albine Pana la 100 fam.
Pasari Pana la 100

Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafata(ha)/cap de animal/nr. familii de albine. Pentru perioada 1 februarie 2013 – 31 decembrie 2013, normele de venit sunt stabilite conform Ordonantei, iar incepand de anul viitor acestea vor fi stabilite de catre directiile de specialitate ale Ministerului Agriculturii si publicate de Ministerul de Finante pana la data de 15 februarie a anului pentru care se aplica aceste norme.

Impozitul se calculeaza de organul fiscal competent prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului anual din activitatile agricole stabilite pe baza normei anuale de venit , impozitul fiind final. Persoana care desfasoara activitate agricola dintre cele enumerate la art 71, alin 1, si determina venitul pe baza normei de venit este obligata sa depuna anual o declaratie la Fisc, pana la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal pentru anul in curs.  Pentru cei care fac parte dintr-o asociere fara personalitate juridica declaratia o depune asociatul care raspunde de indeplinirea obligatiilor. Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat si emite decizia de impunere, impozitul stabilit platindu-se in doua transe egale:

  •  50% din impozit pana la 25 octombrie inclusiv;
  •  50 % pana la 15 decembrie inclusiv.

Persoanele care obtin venituri din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor sau sivicultura si piscicultura, exceptand veniturile din arendare, sunt obligati sa faca plati anticipate cu titlu de impozit, cu exceptia veniturilor pentru care platile anticipate se stabilesc prin retinere la sursa. Platile se fac in 4 rate egale, pana la 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Nu efectueaza plati anticipate contribuabilii care obtin venituri din arenda si cei care au optat pentru determinarea venitului net in in sistem real.

Platile anticipate stabilite, pe baza contractelor incheiate unde chiria se plateste in lei dar si pentru veniturile din activitati independente impuse pe baza normelor de venit, reprezinta impozit final.

Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente si din silvicultura si piscicultura , care in cursul anului fiscal isi inceteaza sau isi suspenda temporar activitatea, sunt obligati sa depuna o declaratie insotita de documente justificative in termen de 15 zile de la producerea evenimentului pentru a se recalcula platile anticipate .

Cei care realizeaza venituri individual sau intr-o forma de asociere, din cedarea folosintei bunurilor, activitati independente, silvicultura, piscicultura , venituri determinate in sistem real, depun pana la 25 mai inclusiv declaratie privind venitul realizat, pe fiecare categorie de venit. In cazul asocierilor, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuita din asociere.

Asocierile, cu exceptia celor care obtin venituri din activitati agricole impuse pe baza normelor de venit, sunt obligati sa depuna la Fisc pana pe 15 martie a anului urmator,declaratii anuale de venit ce vor cuprinde si distributia venitului net/pierderii pe asociati, conform pct. 34 din Ordonanta.

! Pentru veniturile obtinute din activitati agricole pana la data de 1 februarie 2013, obligatiile fiscale sunt cele in vigoare la data realizarii acestora.  

!Pentru veniturile din activitati agricole obtinute in  intervalul 1 ianuarie 2013- 1 februarie 2013, si determinate pe baza de norme de venit, acestea se stabilesc si se publica pana cel tarziu la data de 31 mai a anului pentru care se aplica aceste norme de venit. Norma anuală de venit se corectează astfel încât să corespundă perioadei impozabile cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 1 februarie 2013. Obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării acestora.

!Pentru veniturile obtinute din activitati agricole unde venitul se determina in sistem real intre 1 ianuarie 2013 – 1 februarie 2013 nu se mai stabilesc plati anticipate, iar venitul net anual se declara pana la data de 25 mai 2014.

Veniturile din dividende

In situatia veniturilor din dividende, unde cota de impozitare este de 16%, Ordonanta aduce urmatoarea completare in ce priveste retinerea si plata impozitului, introducand o noua situatie in care se aplica regimul fiscal al acestora si veniturilor considerate dividende reprezentand sume platite de o persoana juridica pentru bunurile sau serviciile furnizate in favoarea unui participant la persoana juridica, daca plata este facuta de catre persoana juridica in folosul personal al acestuia. 

Ordonanta de Guvern nr. 8/2013 poate fi vizualizata aici: Ordonanta nr. 8_2013.

Lasă un răspuns

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Schimbă )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Schimbă )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Schimbă )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Schimbă )

Connecting to %s