Inspectia Economico-Financiara – conditii de suspendare Răspunde


mx3245In MO, Partea I, nr.20/10.01.2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrului Finantelor Publice nr. 1553/2012, ordin care prevede conditiile si modalitatile de suspendare a actiunii de inspectie economico-financiara.

Cine suspenda inspectia economico – financiara?

Actiunea de inspectie economico – financiara poate fi suspendata de catre conducatorul organului de inspectie, la propunerea echipei care efectueaza controlul, cu avizul sefului de serviciu/birou/compartiment.

Care sunt conditiile de care depinde suspendarea?

Suspendarea survine in momentul in care este indeplinita una din conditiile pe care le vom enumera mai jos, si numai daca neindeplinirea acesteia impiedica finalizarea actiunii de inspectie economico-financiara (art.2/Ordin) :

  • pentru efectuarea unuia sau mai multor controale incrucisate;

  • pentru remedierea unor deficienţe constatate în timpul inspecţiei economico-financiare;

  • pentru efectuarea de expertize sau alte tipuri de controale necesare finalizării acţiunii de inspecţie economico-financiară, solicitate de organele de inspecţie economico-financiară;

  • în cazul apariţiei unor situaţii care necesită clarificarea unor aspecte de natură legislativă, prin solicitarea de puncte de vedere de la structuri de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau al altor instituţii/autorităţi publice;

  • pentru efectuarea de cercetări specifice în vederea identificării unor persoane fizice sau stabilirii realităţii unor tranzacţii;

  • la solicitarea scrisă şi motivată a operatorului economic, ca urmare a apariţiei unei situaţii obiective, confirmată de echipa de control, care conduce la imposibilitatea continuării acţiunii de inspecţie economico-financiară. Pe parcursul unei acţiuni de inspecţie economico-financiară operatorul economic poate solicita suspendarea acesteia o singură dată. Durata suspendării se stabileşte de către organul de inspecţie economico-financiară;

  • pentru valorificarea unor informaţii rezultate din alte acţiuni de inspecţie economico-financiară, primite de la alte instituţii ale statului sau de la terţi, la propunerea Direcţiei generală de inspecţie economico-financiară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice care coordonează activitatea de inspecţie economico-financiară;

  • pentru efectuarea altei acţiuni de inspecţie economico-financiară, al cărei termen de soluţionare se suprapune cu perioada de desfăşurare a acţiunii de inspecţie, la solicitarea conducerii Ministerului Finanţelor Publice.

Care este procedura?

Propunerea de suspendare a inspectiei economico-financiare se face in scris, de catre echipa de control care intocmeste un referat, al carui continut cuprinde propunerile de suspendare facute in baza uneia sau mai multor conditii enumerate mai sus. Referatul este inaintat spre avizare sefului de serviciu/birou/compartiment care coordoneaza actiunea de inspectie. Dupa obtinerea avizului referatul este trimis spre aprobare conducatorului organului de inspectie economico-financiara. Data de la care se suspenda inspectia este comunicata in scris operatorului economic controlat, in termenul de 5 zile de la data aprobarii suspendarii. Acelasi termen de 5 zile pentru comunicare se da si in cazul in care operatorul a facut cerere pentru suspendarea inspectiei economico-financiare, fie in cazul respingerii cererii – 5 zile de  la data deciziei de respingere, fie in cazul aprobarii- 5 zile de la data aprobarii acesteia.

Dupa incetarea conditiei/conditiilor de suspendare, operatorul economic va fi instiintat in scris ca se reia inspectia economico-financiara, in termen de 5 zile de la data incetarii conditiilor de suspendare.

Lasă un răspuns

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Schimbă )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Schimbă )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Schimbă )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Schimbă )

Connecting to %s