Ce declaratii fiscale se depun in luna ianuarie 2013? Răspunde


Declaratiile fiscale care se depun pana la 25 ianuarie inclusiv sunt urmatoarele :mx3409C

 • declaratia 094 privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent
 • notificarea 097 privind aplicarea sistemului TVA la incasare , se depune de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in perioada 1 octombrie 2012 – 31 decembrie 2012 si a caror cifra de afaceri obtinuta in aceasta perioada este sub plafonul de 2.250.000 lei care sunt obligati sa aplice sistemul TVA la incasare incepand cu prima zi a celei de a doua perioada fiscale din anul 2013
 • declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat aferente lunii decembrie respectiv trimestrului IV 2012
 • declaratia 104 privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor , pentru asocierile fara personalitate juridica constituite intre contribuabili (persoane juridice straine cu persoane fizice nerezidente pentru activitati din Romania ; persoane fizice rezidente asociate cu persoane fizice romane pentru activitati din Romania si strainatate ) aferente trimestrului IV 2012
 • declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferente lunii decembrie respectiv trimestrului IV 2012
 • declaratia 208 privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal , se depune de catre notarii publici care au obligatia calcularii , incasarii si virarii impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal efectuate in semestrul II al anului 2012
 • declaratia 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania aferente lunii decembrie 2012
 • declaratia 225 privind stabilirea impozitului reprezentand plata anticipata trimestrului in contul impozitului pe castigul net anual impozabil pentru castigurile obtinute din transferul titlurilor de valoare , altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise aferente trimestrului IV 2012
 • declaratia 300 privind taxa pe valoarea adaugata aferente lunii decembrie , trimestrului IV 2012, semestrului II 2012 ; declaratia 300 se depune si de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenta ca platitor de TVA conform art.152 alin. (7) Cod Fiscal pana la 10 decembrie 2012
 • declaratia 301- “Decont special de taxa pe valoarea adaugata “ pentru contribuabilii inregistrati in scopuri de tva , conform art.153 din Codul fiscal si care au efectuat achizitii intracomunitare in luna precedenta ,achizitii intracomunitare de mijloace de trasport care nu sunt considerate noi ,achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA ; precum si pentru contribuabilii neinregistrati si care nu au obligatia inregistrarii , care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile
 • declaratia 311 privind taxa pe valoare adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153 alin .(9) lit.a)-e) din Codul Fiscal , se depune pana la 25 inclusiv , a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei, de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de tva a fost anulat , pentru declararea si plata TVA aferenta livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii efectuate si/sau achizitiilor de bunuri si/sau de servicii efectuate ulterior anularii codului de inregistrare in scopuri de TVA
 • declaratia 390 VIES privind livrarile/achizitiile /prestarile intracomunitare aferente lunii decembrie 2012
 • declaratia 394 privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente lunii decembrie , trimestrului IV , semestrului II 2012
 • declaratia privind comunicarea proratei provizorii care va fi utilizata in anul 2013 de catre platitorii de TVA  . 

   

Lasă un răspuns

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Schimbă )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Schimbă )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Schimbă )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Schimbă )

Connecting to %s